Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Automatyczne generowanie danych do tabeli bazy danych


Automatyczne generowanie danych do tabeli bazy danychCzasem zachodzi potrzeba wygenerowania dużej liczby losowych danych do tabeli bazy danych. Poniższy skrypt w języku Transact SQL generuje 10000 rekordów do tabeli tabela1. Losowe dane w postaci łańcuchów znaków zostają zapisane do kolumny dane. Łańcuchy te zawierają liczby rzeczywiste.DECLARE @n int
SET @n=0
WHILE @n<10000
  BEGIN
    INSERT INTO tabela1 (dane) values (cast(1000*RAND(@n*1000) as varchar(50)))
    SET @n=@n+1
  END
 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl