Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Excel - odczyt danych z pliku tekstowego


Excel - odczyt danych z pliku tekstowegoJęzyk VBA za pośrednictwem obiektu FileSystemObject daje możliwość wykonywania operacji na plikach: kopiowanie, przenoszenie, usuwanie. Można także zapisywać/odczytywać pliki tekstowe.

Odczyt pliku tekstowego przez makro Excela

Przed przystąpieniem do pisania programu należy utworzyć (np. za pomoca programu notatnik) plik tekstowy na dysku C o nazwie test.txt. W pliku tym wpisujemy jakiś tekst i zapisujemy go.Pisanie makra - tworzenie formularza

Z menu Narzędzia | Makro wybieramy Edytor Visual Basic. W uruchomionym edytorze Visual Basica z menu Insert wybieramy "User form". Do formularza, który się pojawił dodajemy komponenty: Label, TextBox i CommandButton. Właściwości formularza i jego komponentów zmieniamy tak aby jego wygląd był następujący:

Excel projektowanie formularzaMakro - kod programu

Następnie klikamy dwukrotnie w przycisk z napisem "Odczytaj z pliku". Spowoduje to wygenerowanie szablonu metody:


Private Sub CommandButton1_Click()
End Sub

Szablon ten uzupełniamy do postaci:

Private Sub CommandButton1_Click()

Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Set file = fso.OpenTextFile(TextBox1.Text)
TextBox2.Text = file.ReadAll()
file.Close
Set file = Nothing
Set fso = Nothing

End Sub
Makro w działaniu

Makro Excela w działaniu

Zobacz także...

Tabele przestawne
Formatowanie warunkowe Excel
Excel suma
Excel - funkcje
Excel - odczyt danych z MS Access
Wykonywanie obliczeń na serii danych, wykorzystanie funkcji
Excel - wykresy funkcji
Excel - "Szukaj wyniku"
Excel - import danych
Excel - makra
Excel - filtrowanie danych


 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl