Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Access kwerendy


Access kwerendy1. W jaki sposób kopiować dane między tabelami, za pomocą kwerendy?
2. W jaki sposób powiększyć (pomniejszyć) wartość w kolumnie przechowującej wartości liczbowe?
3. W jaki sposób dodać do pól tekstowych stały tekst?
4. W jaki sposób dane z kilku tabel złączyć w jeden wynikowy zbiór danych?
5. W jaki sposób wyświetlić dane, które spełniają określony zakres dat?
6. W jaki sposób wyświetlić dane, które spełniają określony warunek dat?
7. Zamiana pierwszej litery na wielką.
8. W jaki sposób powielić dane w tabeli, za pomocą kwerendy Accessa?
9. W jaki sposób zsumować wartości w kolumnach?
10. W jaki sposób wyświetlić zestawienie ilościowe rekordów?
1.W jaki sposób kopiować dane między tabelami, za pomocą kwerendy?

Załóżmy, że w bazie danych mamy tabele:i że chcemy przekopiować rekordy z tabeli osoby1 do tabeli osoby2. Aby zrealizować to zadanie należy wykonać następujące zapytanie SQL:

INSERT INTO osoby2 SELECT * FROM osoby1;

2. W jaki sposób powiększyć (pomniejszyć) wartość w kolumnie przechowującej wartości liczbowe?

Załóżmy, że w tabeli osoby1 z poprzedniego zadania chcemy powiększyć wartość w kolumnie wiek o 1. Oto kwerenda MS Access realizująca postawione zadanie:

UPDATE osoby1 SET wiek = wiek + 1 ;

Aby pomniejszyć o 1 wartość w kolumnie wiek należy wykonać zapytanie:

UPDATE osoby1 SET wiek = wiek - 1 ;

3. W jaki sposób dodać do pól tekstowych stały tekst?

Załóżmy, że chcemy dla wszystkich osób z tabeli osoby1 mieszkających w Bydgoszczy dodać w kolumnie info tekst 'aktualizacja'. Oto kwerenda realizująca podane zadanie:

UPDATE osoby1 SET info = info + 'aktualizacja' WHERE miasto='Bydgoszcz' ;

4. W jaki sposób dane z kilku tabel złączyć w jeden wynikowy zbiór danych?

Załóżmy, że w bazie danych mamy tabele:

i chcemy wykonać zapytanie wyświetlające połączone dane z tych tabel w jednym zbiorze wynikowym. Oto kwerenda realizująca to zadanie:

SELECT * FROM osoby1 UNION ALL SELECT * FROM osoby2 ;

5. W jaki sposób wyświetlić dane, które spełniają określony zakres dat?

Załóżmy, że w bazie danych mamy tabelę:i chcemy wyświetlić osoby urodzone między 1976-01-01 a 1979-06-01. Zadanie to można zrealizować za pomocą następującej kwerendy SQL:

SELECT * FROM osoby1 WHERE datediff('d',data_urodzenia,'1976-01-01')<=0 AND datediff('d',data_urodzenia,'1979-06-01')>=0 ;

6. W jaki sposób wyświetlić dane, które spełniają określony warunek dat?

a) osoby ze stycznia 1978 roku

SELECT * FROM osoby1 WHERE datepart('yyyy',data_urodzenia) = 1978 AND datepart('m',data_urodzenia) =1

7.Zamiana pierwszej litery na wielką.

Załóżmy, że posiadamy tabelę osoby1 i chcemy aby we wszystkich wierszach w kolumnie miasto pierwsza litera była wielka.Zadanie to można zrealizować za pomocą następującego zapytania:

UPDATE osoby1 SET miasto=UCASE(LEFT(miasto,1))+LCASE(RIGHT(miasto,LEN(miasto)-1)) ;

8.W jaki sposób powielić dane w tabeli, za pomocą kwerendy Accessa?

INSERT INTO osoby1 (imie, nazwisko, miasto, data_urodzenia, info) SELECT imie, nazwisko, miasto, data_urodzenia, info FROM osoby1 ;
9.W jaki sposób zsumować wartości w kolumnach?

Załóżmy, że w bazie danych mamy tabelę:i chcemy aby w kolumnie info pojawiła się połączona zawartość kolumn imię i nazwisko przedzielone spacją. Zadanie można wykonać za pomocą następującej kwerendy:

UPDATE osoby1 SET info = imie+' '+nazwisko ;

10. W jaki sposób wyświetlić zestawienie ilościowe rekordów?

Załóżmy, że chcemy dla podanego zbioru danych pokazać zestawienie ilościowe: listę miejscowości z podaną ilością osób w niej mieszkających. Aby uzyskać zamierzony efekt należy wykonać następująca kwerendę:

SELECT miasto , COUNT(*) AS ilosc FROM osoby1 GROUP BY miasto ORDER BY COUNT(*) ; 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl