Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Skróty klawiszowe Word


Skróty klawiszowe WordSkróty klawiszowe do tworzenia, przeglądania i zapisu dokumentów

Ctrl+S - zapisanie dokumentu
Ctrl+N - utworzenie nowego, pustego dokumentu
Ctrl+O - otwieranie dokumentu
Ctrl+W - zamykanie dokumentu
Alt+Ctrl+S - podzielenie okna dokumentu
Alt+Ctrl+C - usuwanie podziału okna dokumentu

Skróty klawiszowe do edycji dokumentów

Ctrl+C - zapamiętanie zaznaczonego tekstu w schowku
Ctr+V - wklejenie zapamiętanego tekstu ze schowka
Ctrl+X - wycięcie zaznaczonego elementu i zapamiętanie w schowku
Ctrl+A - zaznacz wszystko
Ctrl+B - przy zaznaczonym tekście powoduje pogrubienie
Ctrl+U - przy zaznaczonym tekście powoduje podkreślenie
Ctrl+I - przy zaznaczonym tekście powoduje zapisanie zaznaczonego tekstu kursywą
Ctrl+Shift+> - przy zaznaczonym tekście powoduje zwiększenie czcionki tekstu
Ctrl+Shift+< - przy zaznaczonym tekście powoduje zmniejszenie czcionki tekstu
Ctrl+] - zwiększyć rozmiar czcionki o jeden punkt
Ctrl+[ - zmniejszyć rozmiar czcionki o jeden punkt
Ctrl+Shift+F - zmiana czcionki
Ctrl+Shift+P - zmiana rozmiaru czcionki

Skróty klawiszowe - drukowanie

Ctrl+P - drukowanie
Alt+Ctrl+I - podgląd wydruku

Skróty klawiszowe do wyszukiwania,zamiany w dokumencie

Ctrl+F - wyszukiwanie w dokumencie
Ctrl+H - wyszukiwanie , zamiana tekstu w dokumencie
Ctrl+Home - przejście na początek dokumentu
Ctrl+End - przejście na koniec dokumentu
Ctrl+Z - cofnij zmiany
Ctrl+Y - ponów zmiany

Skróty klawiszowe służące do zmiany widoku

Alt+Ctrl+P - przełączanie się do widoku "Układ strony"
Alt+Ctrl+O - przełączanie się do widoku "Konspekt"
Alt+Ctrl+N - przełączanie się do widoku "Normalny"


Zobacz także:

Optymalizacja Windows XP
Jak zrobić zrzut ekranu
Zmiana litery dysku
Formatowanie dysku
Dyskietka startowa
Tryb awaryjny
Plik stronicowania
Rejestr Windows
Wiersz poleceń
Windows autostart


 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl