Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Zdalny pulpit


Zdalny pulpit - konfiguracja serweraUWAGA: Serwerem usługi Zdalny pulpit (czyli komputerem, z którym się łączymy) nie może być być Windows XP Home. Funkcję taką może jednak pełnić Windows XP Professional.

Zanim skonfigurujemy usługę Zdalny pulpit na serwerze musimy utworzyć odpowiedniego użytkownika za pośrednictem, którego będziemy logować się do zdalnego komputera.

Na serwerze klikamy prawym klawiszem myszki na "Mój komputer" i z menu kontekstowego wybieramy "Zarządzaj". W drzewie po lewej stronie wybieramy "Użytkownicy i grupy lokalne" a następnie prawym klawiszem klikamy na "Użytkownicy" i z menu kontekstowego wybieramy "Dodaj użytkownika". Wypełniamy okno tak jak pokazano poniżej (jako hasło wpisano rdtest):

Zdalny pulpit - konfiguracja serwera - tworzenie nowego użytkownika


i klikamy "Utwórz" a następnie "Zamknij".

Aby skonfigurować usługę zdalnego pulpitu na serwerze należy wykonać następujące kroki:

1.Klikamy prawym klawiszem myszki na "Mój komputer" i z menu kontekstowego wybieramy "Właściwości".
2.Przechodzimy na zakładkę "Zdalny":

Zdalny pulpit -konfiguracja serwera


W sekcji "Pulpit zdalny" zaznaczmy "Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem". Następnie klikamy w przycisk "Wybierz użytkowników zdalnych":

Zdalny pulpit -konfiguracja serwera 2

Następnie klikamy "Dodaj"

Zdalny pulpit -konfiguracja serwera 2


Następnie klikamy "Zaawansowane " i "Znajdź teraz". Z listy, która się pojawi wybieramy użytkownika rd, którego poprzednio utworzyliśmy.


Zdalny pulpit - konfiguracja klienta

Podłączanie się do komputera zdalnego za pomocą usługi "Zdalny pulpit".

Wybieramy Menu Start | Programy | Akcesoria | Komunikacja | Podłączanie pulpitu zdalnego.

Zdalny pulpit


Klikając w przycisk "Opcje" możemy zobaczyć dodatkowe opcje związane z połączeniem ze zdalnym pulpitem:

Zdalny pulpit - opcje dodatkowe


W polu "Komputer" wpisujemy nazwę lub IP komputera (w naszym przypadku będzie to SERWER1), z którym chcemy się połączyć. W polu "Nazwa użytkownika" wpisujemy nazwę użytkownika (w naszym przypadku będzie to rd), który został zdefiniowany na komputerze, z którym się łączymy (serwerze). Użytkownik ten musi mieć także odpowiednie uprawnienia jeśli chce się łączyć za pośrednictwem usługi "Zdalny pulpit". W polu "Hasło" należy wpisać odpowienie hasło użytkownika (w naszym przypadku będzie to rdtest). Wprowadzone ustawienia można zapisać do pliku klikając w przycisk "Zapisz jako...".

Po kliknięciu w "Podłącz" nastąpi połączenie. Zdalny pulpit jest gotowy do pracy.

 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl