Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Sortowanie b±belkowe Pascal, C++ , Delphi


Zobacz także:
Sortowanie przez wstawianie z przykładowymi programami w C++,Pascalu
Algorytm Euklidesa z przykładowymi programami w C++ i Pascalu
Sito Eratostenesa z przykładowymi programami w Delphi,C++,Javie,PascaluZasada działania

W trakcie sortowania b±belkowego porównywane s± kolejne elementy np. tablicy i je¶li elementy s± w złej kolejno¶ci to s± one zamieniane miejscami. Je¶li sortowana struktura danych posiada n elementów to aby sprawdzić wszystkie elementy musi być wykonane n-1 porównań. W najmniej korzystnym przypadku element, który powinien znaleĽć się na pocz±tku listy (tablicy) znajduje się na końcu. Ponieważ przy jednym sprawdzeniu element może się przesun±ć tylko o jedno miejsce to musimy wykońać n-1 sprawdzeń listy, czyli zostanie wykonanych (n-1)*(n-1) porównań. W trakcie zamiany warto¶ci w tablicy wykorzystywana jest zmienna pomocnicza tmp.

Sortowanie b±belkowe - Pascal

program sort;

var tablica:array[0..4] of integer;

i,j,v,c,tmp : integer;

begin

clrscr;

{wypelnianie tablicy}

tablica[0] := 124;
tablica[1] := 39;
tablica[2] := 50;
tablica[3] := 100;
tablica[4] := 3;


{sortowanie babelkowe}

for i:=0 to 3 do
for j:=0 to 3 do
if (tablica[j]>tablica[j+1]) then
begin
tmp := tablica[j];
tablica[j] := tablica[j+1];
tablica[j+1] := tmp;
end;

{ wypisywanie wynikow }

for i:=0 to 4 do
writeln(tablica[i]);
readln;

end.Sortowanie b±belkowe w Pascalu - program w działaniu

Sortowanie b±belkowe w Pascalu


Sortowanie b±belkowe - Java

public class sortowanie
{

public static void main(String[] arg)
{

int i,j,tmp;
int[] tablica = new int[5];

/* wypełnianie tablicy*/

tablica[0]=127;
tablica[1]=12;
tablica[2]=50;
tablica[3]=1;
tablica[4]=110;

/* sortowanie b±belkowe */

for (i=0;i<=3;i++)
for (j=0;j<=3;j++)
if (tablica[j]>tablica[j+1])
{
tmp = tablica[j];
tablica[j] = tablica[j+1];
tablica[j+1] = tmp;
}

/* wy¶wietlanie wyników */

for (i=0;i<=4;i++)
System.out.println(tablica[i]);

}

}

Program sortuj±cy w języku java w działaniu.

Program sortuj±cy w Javie


Sortowanie b±belkowe - C++

int i,j,x,tmp;
int tablica[5];

/* wczytywanie liczb z klawiatury */

cout << "Podaj 5 liczb : \n";

for (i=0; i<=4; i++)
cin >>tablica[i];

/* sortowanie b±belkowe */

for (i=0;i<=3; i++)
for (j=0;j<=3; j++)
if (tablica[j]>tablica[j+1])
{
tmp = tablica[j];
tablica[j] = tablica[j+1];
tablica[j+1] = tmp;
}
cout << "\n\n";

/* wy¶wietlanie posortowanych liczb */

for (i=0; i<=4; i++)
cout << tablica[i] << " , ";

cout << "\n\n";Program sortuj±cy w C++ w działaniu.

Program sortuj±cy w C++


Sortowanie b±belkowe - Delphi

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var tablica:array[0..14] of integer;

i,j,v,c,tmp : integer;

begin


{wypełnianie tablicy}


for i:=0 to 14 do
begin
   val(StringGrid1.Cells[0,i],v,c);
   tablica[i] := v;
end;


{sortowanie b±belkowe}

for i:=0 to 13 do
   for j:=0 to 13 do
      if (tablica[j]>tablica[j+1]) then
      begin
         tmp := tablica[j];
         tablica[j] := tablica[j+1];
         tablica[j+1] := tmp;
     end;

{wypełnianie grida wynikami}

for i:=0 to 14 do
StringGrid2.Cells[0,i] := IntToStr(tablica[i]);

end;

Program sortuj±cy w Delphi w działaniu.

Program sortuj±cy w Delphi 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl