Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

Sortowanie przez wstawianie Pascal, C++


Sortowanie przez wstawianie.



Przy tym sortowaniu tworzymy zbiór posortowanych elementów w ten sposób, że wybieramy z pozostałego zbioru elementów nieposortowanych jeden element i wstawiamy do zbioru elementów posortownych. Robimy to w taki sposób aby zachowana była odpowiednia kolejność. Na początku działania programu zbiór posortowany jest jednoelementowy. Pobieramy drugi element i umieszczamy w taki sposób aby otrzymany zdiór dwuelementowy był posortowany. Następnie bierzemy trzeci element itd.

Sortowanie przez wstawianie - Pascal

program sortowanie_wstaw;

var tablica:array [1..5] of integer;
i,j,tmp:integer;
begin
tablica[1]:=12;
tablica[2]:=89;
tablica[3]:=1;
tablica[4]:=100;
tablica[5]:=14;

for i:=2 to 5 do
begin
for j:=1 to i-1 do
begin
if (tablica[j]>=tablica[i]) then
begin
tmp:=tablica[j];
tablica[j]:=tablica[i];
tablica[i]:=tmp;
end;
end;
end;

for i:=1 to 5 do writeln(tablica[i]);

readln;

end.


Sortowanie przez wstawianie - program w C++



int tablica[5];
int i,j,tmp;
tablica[0]=12;
tablica[1]=89;
tablica[2]=1;
tablica[3]=100;
tablica[4]=14;

for (i=1;i<=4;i++)
{
for (j=0;j<=i-1;j++)
{
if (tablica[j]>=tablica[i])
{
tmp=tablica[j];
tablica[j]=tablica[i];
tablica[i]=tmp;
}
}
}
for (i=0;i<=4;i++) cout << tablica[i] << "\n";

cout << "\n";


Sortowanie przez wstawianie - okno programu w języku C++








 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl