Google
 
Strona główna Darmowe programy, shareware Programowanie MS Excel Porady komputerowe Bazy danych Kontakt

SQL Server - błąd przy replikacji
Error 18483: Could not connect to server ... because 'distributor_admin' is not defined as a remote login at the server.Taki błąd może się pojawić w przypadku gdy nazwa sieciowa stacji, na której pracuje SQL Server różni się od wartości zmiennej globalnej @@SERVERNAME SQL Servera. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być to, że instalacja systemu na komputerze, na którym jest SQL Server, była przeprowadzana poprzez odtworzenie obrazu partycji (np. z Norton Ghost) pochodzącego z innego koputera. Skrypt rozwiązujący ten problem znajduje się poniżej:

USE master
DECLARE @nazwa_sieciowa varchar(100),
@nazwa_serwera_sql varchar(100)
SELECT @nazwa_sieciowa = CONVERT(varchar(100), SERVERPROPERTY('ServerName'))
SELECT @nazwa_serwera_sql = CONVERT(varchar(100), @@SERVERNAME)
EXEC sp_dropserver @server=@nazwa_serwera_sql
EXEC sp_addserver @server=@nazwa_sieciowa, @local='local'

Powyższy skrypt należy wykonać na przykład w programie Query Analyzer.
 

Copyright © 2006-2010 programowaniePC.pl